Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee DK , Cho KS , Hong JC , Park HS .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):262-266. Korean. Case Report.
Lee KW , Park CH , Park YL , Hyun KH , Yoon JS .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):257-261. Korean. Original Article.
Kim HK , Kim SM , Chang H , Chun KW , Kim BW , Lee YS , Chang HS , Park CS .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):251-256. Korean. Original Article.
Cha JH , Sul JY .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):239-245. Korean. Original Article.
Kang BR , Kim J , Choe JH , Kim JS , Nam SJ , Yang JH , Kim JH .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):234-238. Korean. Original Article.
Yoon KH , Kim WW , Yoo JY , Ban EJ , Son HY , Kang SW , Jeong JJ , Nam KH , Chung WY , Park CS .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):227-233. English. Original Article.
Kang DH , Han SW , Hur SM , Woo HD , Kim SY .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):222-226. Korean. Original Article.
Lee SG , Choi YJ , Kang YJ , Park JS , Joe BS , Kim CN , Lee MK , Lee MS , Jang JH .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):213-221. Korean. Original Article.
Chung KW , Hong SJ .
Korean J Endocr Surg. 2013 Dec;13(4):209-212. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.