Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim J , Kim YD , Lee DR , Kim KM , Lee WY , Lee S .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):230-235. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.230
Kim Y , Oh C , Youn S , Yun S , Park H , Lee W , Kim YH , Ko Y , Hong B .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):222-229. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.222
Lee I , Hong S , You H , Hong SJ , Kang SS .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):216-221. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.216
Yang J , Choi Y , Park J , Jeong J , Lee B , Lee K , Lee J , Choi R .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):211-215. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.211
Heo HJ , Kim YY , Lee JH , Im SM , Kim OH , Lee HG .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):208-210. Korean. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.208
Moon S , Lim SH , Cho K , Kim MH , Lee W , Cho YH .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):202-207. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.202
Bang YS , Ko D , Lee S , Lee S , Park C .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):197-201. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.197
Koo CH , Shim JK , Kim N , Ki Y , Park J , Kim JC .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):193-196. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.193
Koh JC , Hong JH , Kweon TD , Park JY , Ko E , Kim JY .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):187-192. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.187
Hong JI , Lee TY , Park SY , Choi SR , Lee SC , Chung CJ , Kim JH .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):172-179. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.172
Kim HT , Lim SW , Yim KH , Park SH , Choi JH , Bae YM , Shin ID , Shin YD .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):165-171. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.165
Song JA , Lee S , Choi JI , Lee HG , Park SY , Hwang JY , Park S , Jeong S .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):158-164. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.158
Hong SM , Ji SM , Lee JG , Kwon MA , Park JH , Kim S , Lee GW .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):152-157. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.152
Choi YJ , Lee J , Cha JR , Lee KS , Min TJ , Lee YS , Kim WY , Kim JH .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):135-140. Korean. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.135
Choi JG .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):123-134. Korean. Review. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.123
Lee W .
Anesth Pain Med. 2019 Apr;14(2):117-122. English. Review. https://doi.org/10.17085/apm.2019.14.2.117
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.