Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 18
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park SL , Rhyu CJ , Kim KI , Chon SW , Kim TW , Koh JW .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):281-285. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.281
Park SK , Yun SH , Park JC , Kim HJ .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):271-274. Korean. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.271
Ri HS , Baek SH , Yoon JU , Byeon GJ , Kim HY , Yoon JP .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):261-265. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.261
Kim KY , Lee GH , Cho JH , Choi JW , Ahn HJ , Yang MK , Lee SM .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):256-260. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.256
Cho H , Lee SY , Kim GH , Kim J , Koo MS , Yun M , Kwon MY .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):243-246. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.243
Chung JY , Kim G , Park JH , Choi HK , Park BH , Choi MY , Kim JS .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):240-242. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.240
Hwang BY , Kwon JY , Kim HK , Kim E , Hong S , Hong JM .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):230-232. English. Case Report. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.230
Yoo SH , Chung JH , Seo Y , Choi MK , Choi WK , Kim JB .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):224-229. English. Original Article. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.224
Chung YH , Chung IS , Kim MH , Shin J , Park J , Lee JJ .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):213-219. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.213
Kang H .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):201-212. Korean. Review. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.201
Lee JR .
Anesth Pain Med. 2017 Jul;12(3):195-200. Korean. Review. https://doi.org/10.17085/apm.2017.12.3.195
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.