Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Shin HC , Lee JH , Jee YS , Park DJ , Kim HH , Han HS .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):54-56. Korean. Case Report.
Chung CS , Lee JE , Joh YG , Yu SH , Jeong GY , Kim SH , Lee DK .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):50-53. Korean. Original Article.
Kim Z , Cho SW , Kim YJ , Choi D , Kang GH , Song D , Kim JJ , Hur KY .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):44-49. Korean. Original Article.
Oh YG , Im YC , Choi DH , Cha HJ .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):37-43. Korean. Original Article.
Chang EY , Park JH , Rhee JA , Cho HC , Gu MJ .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):31-36. Korean. Original Article.
Lee JS , Kim JS , Lee S , Kim DJ , Jung JC , Park CH , Park JH .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):26-30. Korean. Original Article.
Jeong JS , Kim DH , Min IC , Sun WY , Choi JW , Jang LC , Park JW , Ryu DH .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):21-25. Korean. Original Article.
Choi KS , Jeong GA , Cho GS , Kang KH , Kim YJ , Lee MS , Kim HC , Song OP .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):14-20. Korean. Original Article.
Park IS , Lee HC , Lee SK , Kim EK .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):5-13. Korean. Original Article.
Shin DH .
J Korean Soc Endosc Laparosc Surg. 2009 Jun;12(1):1-4. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.