Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chung PH , Hwang CS , Kang S , Kim JP , Kim YS , Kim SM , Seo KJ .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):82-85. Korean. Case Report. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.82
Moon CY , Kim YY , Park SE , Ji JH , Kim WY .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):78-81. Korean. Case Report. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.78
Kim YS , Yune YP , Lim YW , Kim DY , Kwon SY .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):67-72. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.67
Shon WY , Oh JG , Yun HH , Yoon JY , Kim SJ .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):60-66. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.60
Kim YS , Kim YH , Park KC , Lee CH , Choi IY .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):53-59. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.53
Song JH , Lee JY , Jung IH , Yoo HH .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):47-52. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.47
Moon CW , Kim HM , Kim YS , Jeong C , Park IJ , Lee HS , Lee KH .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):41-46. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.41
Kim YS , Kwon SY , Lee YM , Han SK .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):29-34. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.29
Yoon SH , Kim SY .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):22-28. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.22
Kwon YS , Kim HJ .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):17-21. Korean. Review. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.17
Lim YW , Sun DH , Kim YS .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):6-16. Korean. Review. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.6
Lee SH , Ahn YJ , Lee DH .
J Korean Hip Soc. 2009 Mar;21(1):1-5. Korean. Review. https://doi.org/10.5371/jkhs.2009.21.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.