Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim YJ .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):319-325. Korean. Multicenter Study. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.319
Shin CM , Huh KC .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):311-318. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.311
Kim HK , Kim TH .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):300-308. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.300
Shin J , Zo JI , Lee J .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):294-299. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.294
Lee JE , Goo A , Lee KE , Park DJ , Cho B .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):287-293. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.287
Kang HT , Bahk HJ , Shim JY , Kim NK .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):276-286. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.276
Lee JA , Yu JH , Song YM .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):266-275. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.266
Shin DW , Yoo SH , Sunwoo S , Yoo MW .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):256-265. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.256
Shin DW , Lee J .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):252-255. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.252
Lee JS .
J Korean Med Assoc. 2016 Apr;59(4):248-250. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.4.248
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.