Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim TH , Lee KS .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):795-803. Korean. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.795
Park K .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):785-792. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.785
Yoon CW , Rha JH .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):775-784. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.775
Shin HY .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):771-774. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.771
Park AH .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):757-762. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.757
Jung JH .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):754-756. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.754
Park EC .
J Korean Med Assoc. 2016 Oct;59(10):750-752. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2016.59.10.750
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.