Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Sul AR .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):704-709. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.704
Kim JT , Kim SW .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):695-703. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.695
Choi SJ , Yoon HS , Yoon JS .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):685-692. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.685
Lee IS .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):679-684. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.679
Lhee SH , Chung MS , Kim JS , Lee DY .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):667-678. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.667
Nam HS , Lee SU .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):661-666. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.661
Lee HJ .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):653-660. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.653
Lee SU .
J Korean Med Assoc. 2014 Aug;57(8):651-652. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.8.651
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.