Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Shin IW , Sohn JT .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):537-544. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.537
Song JH .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):525-534. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.525
Park JH , Kim MJ .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):520-524. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.520
Cho YS .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):514-519. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.514
Oh SH , Kim KM .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):508-513. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.508
Shin D .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):500-507. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.500
Hong SK .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):496-499. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.496
Baik HW .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):491-495. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.491
Shin D .
J Korean Med Assoc. 2014 Jun;57(6):488-490. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2014.57.6.488
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.