Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee JJ , Kim JH .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):924-932. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.924
Park SB .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):917-923. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.917
Jung HG , Lee SH .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):908-914. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.908
Kim YI , Hong JY , Kim K , Goh E , Sung NJ .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):899-907. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.899
Kim K , Lee S , Park H .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):891-898. Korean. Legislation. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.891
Jeong H , Lee H , Lee JH , Lee T .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):881-890. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.881
Lee JH , Ko BS , Leem JH , Lee SI .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):866-880. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.866
Choi YJ , Ko BS , Cho KH , Lee JH .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):856-865. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.856
Oh IH .
J Korean Med Assoc. 2013 Oct;56(10):848-851. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2013.56.10.848
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.