Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim KH , Kim HN , Yi SD , Park YH .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):332-341. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.332
Song EK , Seon JK , Park KS , Yoon TR .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):313-324. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.313
Lee JW , Lee KY .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):303-310. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.303
Lee K .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):294-302. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.294
Kang YS .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):284-293. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.284
Yim HW , Jeong H , Jung YE , Wang HR , Kim SY .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):275-283. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.275
Park SK , Kang D , Park S , Kang DY , Park B , Kim S , Ma SH , Sung H , Park BJ .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):266-274. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.266
Choi JM , Kim CB .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):250-265. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.250
Ahn YO .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):246-249. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.246
Park BJ .
J Korean Med Assoc. 2011 Mar;54(3):244-245. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.3.244
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.