Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yoo KH , Lee SJ .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):672-674. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.672
Lee KS .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):664-671. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.664
Cho IR , Cho SY .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):653-663. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.653
Ryu DS .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):643-650. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.643
Kim DY , Park SY .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):638-642. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.638
Kim YS .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):630-637. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.630
Keum KC .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):619-629. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.619
Kim YB , Suh CO .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):604-611. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.604
Baak YM .
J Korean Med Assoc. 2008 Jul;51(7):600-602. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.7.600
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.