Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim KH .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1151-1157. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1151
Ki MY , Kim SM .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1139-1148. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1139
Kim SY , Cheong HK , An SS .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1125-1138. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1125
Kim HY .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1118-1124. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1118
Kang SK , Kim W .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1111-1117. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1111
Chung YK , Kim SY , Cho SM .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1103-1110. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1103
Han AR , Linton JA .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1097-1102. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1097
Jung TH .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1087-1096. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1087
Kim I , Sung J .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1078-1086. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1078
Kim JM , Lee HJ .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1072-1077. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1072
Lee CG .
J Korean Med Assoc. 2008 Dec;51(12):1068-1070. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2008.51.12.1068
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.