Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park HS , Ye YM .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):279-283. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.279
Kim DK , Kim SJ .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):274-278. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.274
Cheong HJ .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):267-273. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.267
Oh SY .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):259-264. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.259
Kim KK .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):252-258. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.252
Jin YS .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):240-251. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.240
Yoo HJ .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):234-239. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.234
Lee EJ .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):228-233. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.228
Roh YK .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):221-227. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.221
Kim KI .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):216-220. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.216
Kwon IS .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):208-215. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.208
Park YD .
J Korean Med Assoc. 2007 Mar;50(3):204-206. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.3.204
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.