Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kwon HJ .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):191-196. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.191
Ha EH , Kim BM .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):183-190. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.183
Shin DC .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):175-182. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.175
Jeong DC .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):170-174. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.170
Kim DY .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):161-169. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.161
Kim YT .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):151-158. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.151
Choi BW .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):134-142. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.134
Lee W .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):104-108. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.104
Hyun DY .
J Korean Med Assoc. 2007 Feb;50(2):100-102. Korean. Note. https://doi.org/10.5124/jkma.2007.50.2.100
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.