Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Zun KH , Kim KK , Chang DY , Joo M , Jeon MK , Lee ES .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):89-92. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.89
Lim SC , Kim JW , Kim YT , Kim JH , Kim SW , Yoon BS , Kwak DW , Cho NH , Son JH , Kim S .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):84-88. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.84
Chung JY , Kim YM , Nam JH .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):74-83. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.74
Chang SJ , Ji YI , Yoon J , Kim DY , Suh DS , Kim JH , Kim YM , Kim YT , Nam JH , Mok JE .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):68-73. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.68
Ju W , Kim JW , Park NH , Song YS , Kim SC , Kang SB , Lee HP .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):62-67. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.62
Kim TJ , Choi YL , Choi CH , Lee JW , Kim BG , Bae DS , Lee JH .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):54-61. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.54
Jung SW , Kim YO , Kim SH , Kwon SH , Cho CH , Cha SD .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):47-53. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.47
Wui JH , Seong HJ , Lee TS , Oh HK , Park KK , Choi YS .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):39-46. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.39
Kim TJ , Lee JW , Song SY , Choi JJ , Choi CH , Kim BG , Lee JH , Bae DS .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):33-38. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.33
Byun AR , Oh HY , Jun SW , Lee KB , Shin JW , Lee JM , Park CY .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):28-32. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.28
Woo HJ , Lee IH , Lee JH , Seong SJ , Kim TJ , Lim KT , Shim JU , Park CT , Lee KH .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):22-27. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.22
Choi CH , Kim TJ , Lee JW , Kim BG , Lee JH , Bae DS .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):15-21. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.15
Kim SW , Kim YT , Kim JW .
Korean J Gynecol Oncol. 2006 Mar;17(1):1-14. Korean. Review. https://doi.org/10.3802/kjgo.2006.17.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.