Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jeon YE , Choi SR , Lee SW , Choi JU , Kang JB , Jang PR , Park YH , Kim SJ , Rhim CC , Min SK .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):177-181. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.177
Kim JH , Kim KS , Yang YJ , Tae CM , Yoon SK , Hur YS , Lee JH , Cho SN , Oh BC , Kim JD .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):169-176. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.169
Choi ES , Jung MH , Ma GY , Lee SJ , Kim DY , Kim JH , Kim YM , Kim YT , Nam JH , Mok JE .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):163-168. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.163
Choi IJ , Kwak BG , Han MS , Cha MS , Kim HH , Je GH .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):154-162. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.154
Ju W , Kim JW , Park NH , Song YS , Kim SC , Kang SB , Lee HP .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):148-153. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.148
Yeo SJ , Nam KH , Shim IK , Kim TH , Lee KH , Kim HM , Cho HJ , Kwon KW .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):141-147. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.141
Jeon S , Kim YS , Kim JS , Choi SD , Bae DH .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):133-140. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.133
Park SH , Kim YT , Kim JW , Kim JH , Kim S , Yoon BS , Kim WS .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):123-132. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.123
Park JK , Shin JK , Choi WJ , Lee SA , Lee JH , Paik WY .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):113-122. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.113
Min YK , Lee HJ , Park CM , Park IS .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):104-112. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.104
Lee JW , Song SY , Choi JJ , Choi CH , Lee JH , Kim BG , Bae DS .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):97-103. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.97
Cho NH .
Korean J Gynecol Oncol. 2005 Jun;16(2):87-96. Korean. Review. https://doi.org/10.3802/kjgo.2005.16.2.87
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.