Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 21
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chun JM .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):401-405. Korean. Review. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.401
Oh JK , Oh CW , Hahn SB , Roh KJ , Lee KH .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):396-400. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.396
Song HS , Han SK , Park SJ , Nam WS , Yang HJ , Choi NY .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):388-391. Korean. Case Report. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.388
Shim DM , Kim JW , Kweon SH , Jeung UO , Lee JM .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):381-387. Korean. Case Report. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.381
Jeon TS , Kim SB , Chung WY , Kim WS , Kim SH , Kim TK .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):378-380. Korean. Case Report. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.378
Kim YJ , Kim TK , Yang HD , Kim HJ , Park JY , Eun SJ .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):369-373. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.369
Min SH , Kim MH , Park HG , Paik HD .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):357-362. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.357
Kim DC , Kweon SH , Shim DM , Chun CH , Song HH , Kim JW .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):352-356. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.352
Kwak KD , Ko CE , Baek SI , Ahn SM , Jung CJ , Ahn KB , Roh JS .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):346-351. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.346
Chung PH , Hwang CS , Kang S , Kim JP , Kim YS , Park SP , An KU .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):340-345. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.340
Chung PH , Kang S , Hwang CS , Kim JP , Kim YS , Park SP , Chung JW .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):335-339. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.335
Kang HJ , Park KK , Yoon HK , Song HK , Hahn SB .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):329-334. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.329
Song SJ , Yoon HK , Han SH , Park HK , Lee IS .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):322-328. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.322
Kim JM , Lee DY , Yang YJ .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):319-321. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.319
Song KW , Lee SY , Shin SI , Lee JY , Kim GL , Choi DE , Ko YS , Oh HS .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):314-318. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.314
Kim CK , Jin JW , Jung SW , Kwak WS , Jo JI , Kim WS .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):309-313. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.309
Yim SJ , Woo SH , Kim MY , Park JS , Kim EH , Seo YS , Lee BI .
J Korean Fract Soc. 2006 Jul;19(3):297-302. Korean. Original Article. https://doi.org/10.12671/jkfs.2006.19.3.297
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.