Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim JS , Choi JI .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):288-318. Korean. Original Article.
Kim MW , Kim JS , Lim MK .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):279-287. Korean. Original Article.
Yoo KY , Shin HR , Chang SH , Choi JM , Kim CY , Lee KS , Lee WJ , Kang DH , Kim SM , Lee BO , Lee DH , Park SK , Sung JH , Ju YS , Kim DS , Kang JW , Cho SH .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):275-278. English. Multicenter Study.
Park SK , Lim YK , Yoo KY .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):267-274. Korean. Original Article.
Suh I , Jee SH , Kim SY , Shin DC , Ryu SY , Kim IS .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):257-266. Korean. Original Article.
Park BJ , Jung KO , Bae JM , Koo HW , Kim DS .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):246-256. Korean. Original Article.
Oh KW , Suh I , lee KH , Nam CM , Kim SI , Kang HG , Jee SH , Cho SY , Shim WH .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):234-245. Korean. Original Article.
Lee SY , Paik HY , Yoo SM , Lee HK .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):226-233. English. Original Article.
Song YM .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):219-225. Korean. Original Article.
Lee SY , Yun YS , Kim KW , Kim SW , Park JW .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):212-218. Korean. Original Article.
Cheong HK , Lim HS , Jung C , Ha GY .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):202-211. Korean. Original Article.
Kim MK , Lim HS , Jung C , Ha GY .
Korean J Epidemiol. 1998 Dec;20(2):187-201. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.