Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim E , Kim S , Lee JH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):252-258. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.252
Shin J , Park HY , Kim JL , Lee JJ , Lee H , Lee SH , Shin HS .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):245-251. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.245
Park YJ , Ko MS , Kim KE , Jho KH , Nam HJ .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):238-244. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.238
Keum H , Park J , Kweon K , Ahn JH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):230-237. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.230
Kim JH , Kyeon YG , Kim JW , Oh HS , Lee SM , Seo JS , Jung SW , Lee K , .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):216-229. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.216
Jo YT , Joo SW , Lee J , Joo YH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):209-215. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.209
Kim H , Kim JW , Kang HJ , Kim SY , Lee JY , Kim JM , Shin IS , Yoon JS , Kim SW .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):202-208. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.202
Lee N , Hong Y , Kim Y .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):192-201. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.192
Yoon DU , Kang UG .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):182-191. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.182
Jung YC .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):167-172. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.167
Joe KH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):159-166. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.159
Lee HK .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):152-158. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.152
Jung YC .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2019 Aug;58(3):151-151. Korean. Editorial. https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.151
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.