Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim JY , Kang NI , Yang JC .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):127-131. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.127
Han JW , Hyun MH , Han DH , Son JH , Kim SM , Bae S .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):119-126. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.119
Song J , Jang B , Kim J , Lee J , Shin HY , Oh Y , Lee K , Kim S , Kim YH , Kwon JY , Joung YS .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):112-118. Korean. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.112
Han NY , Lee SH , Yoo SY , Kim SJ , Jun JY , Won SD , Shin MN .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):105-111. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.105
Won SD , Lee SH , Hong JP , Jun JY , Han JM , Shin MN , Ahn MH , Lee T .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):97-104. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.97
Yoon HJ , Oh YH , Song J , Kim J , Jeon HJ , Yu BH , Joung YS .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):91-96. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.91
Kim S , Lee EH , Hwang ST , Hong SH , Lee K , Kim JH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):84-90. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.84
Jang OJ , Lee BD , Chung YI .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):76-83. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.76
Kim H , Lee J , Kim C , Joo Y .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):69-75. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.69
Kim JI , Yoon S , Oh HK , Lee SH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):62-68. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.62
Park H , Pak S .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):49-61. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.49
Na KS , Paik JW , Yun MK , Kim HS .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):40-48. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.40
Jeon SW , Han C , Choi J , Pae CU , Chae JH , Ko YH , Yoon HK , Han C .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):32-39. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.32
Kim B , Lee SH , Byun J , Kim CS .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):16-31. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.16
Paik JW , Lee HK , Lee SY , Na KS , Lee KJ , Choi WS , Jung HY .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):11-15. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.11
Oh MA , Paik JW , Na KS , Kim NR , Chung C , Lee HK , Chae JH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):6-10. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.6
Paik JW , Kim HS , Sim M , Lee HK , Woo YS , Chung C , Lee SH , Seok JH , Jeon HJ , Lee SM , Bang SY , Na KS , Lee BC , Lee MS , Huh HJ , Chae JH .
J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2015 Feb;54(1):1-5. Korean. Review. https://doi.org/10.4306/jknpa.2015.54.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.