Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee JH , Nam JH , Park JS , Lee DH .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):642-643. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2018.0457
Kwon JM , Kim KH , Jeon KH , Kim HM , Kim MJ , Lim SM , Song PS , Park J , Choi RK , Oh BH .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):629-639. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2018.0446
Lee JH , Park JJ , Cho Y , Oh IY , Yoo BS , Kim JJ , Kim KH , Kang SM , Baek SH , Jeon ES , Cho MC , Chae SC , Oh BH , Choi DJ .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):602-611. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2018.0290
Park KW .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):600-601. English. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.2019.0179
Park Y , Choi SW , Oh JH , Shin ES , Lee SY , Kim J , Kim W , Suh JW , Yang DH , Hong YJ , Chan MY , Koh JS , Hwang JY , Park JH , Jeong YH , .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):586-599. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4070/kcj.2018.0415
Walsh SJ , Cosgrove C , Spratt JC , Hanratty CG .
Korean Circ J. 2019 Jul;49(7):559-567. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2019.0160
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.