Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 23
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee D , Jung MH , Youn HJ , Choi Y , Byeon JH , Jung HO .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):288-289. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0268
Demirel M , Acar E , Toprak C , İzci S , Öcal L .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):286-287. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0223
Kim JH , Kim GH , Park HS , Choi JA , Bae JM , Cho U .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):278-281. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0321
Hwang JW , Jang MA , Jang SY , Seo SH , Seong MW , Park SS , Ki CS , Kim DK .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):270-277. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0213
Hwang TW , Kim SO , Kim MS , Jang SI , Kim SH , Lee SY , Choi EY , Park SJ , Kwon HW , Lim HB .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):254-262. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0226
Kim JY , Yun BS , Lee S , Jung SY , Choi JY , Kim NK .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):245-253. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0205
ÖZzbïçer S , Uluçam ZM .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):238-244. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0351
Cagirci G , Kucukseymen S , Yuksel IO , Bayar N , Koklu E , Guven R , Arslan S .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):231-237. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0198
Kim SM , Tripathy DR , Park SW , Park B , Son JW , Lee JW , Youn YJ , Ahn SG , Ahn MS , Kim JY , Yoo BS , Lee SH , Yoon J .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):222-230. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0312
Park JH , Lee HC , Choe JC , Kim SP , Park TS , Ahn J , Park JS , Lee HW , Oh JH , Choi JH , Cha KS .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):215-221. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0286
Yoon KL , Lee HY , Yu JJ , Lee JY , Han MY , Kim KY , Huh J .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):209-214. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0139
Shim MS , Jun TG , Yang JH , Park PW , Cho YH , Kang S , Huh J , Song JY .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):201-208. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0194
Yang Z , Duan Z , Yu T , Xu J , Liu L .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):193-200. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0137
Li YW , Li YM , Hon Y , Wan QL , He RL , Wang ZZ , Zhao CH .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):182-192. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2015.0295
Lee SR , Han J .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):168-170. English. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0401
Fukui H , Chiba A , Miyazaki T , Takano H , Ishikawa H , Omori T , Mochiuzki N .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):160-167. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0280
Joo HJ , Kim JH , Hong SJ .
Korean Circ J. 2017 Mar;47(2):151-159. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2016.0207
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.