Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee J , Kim GB , Kwon BS , Bae EJ , Noh CI .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):54-58. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.54
Om SY , Park GM , Kim JY , Yoon YH , Lee S , Kim YH , Song JK .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):49-53. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.49
Ryu IH , Kim WH , Ryu AJ , Kim MG , Jeon JW , Kim JS , Lee JJ , Choi JH .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):45-48. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.45
Cybula-Walczak A , Szymanski FM , Platek AE , Karpinski G .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):42-44. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.42
Baek JE , Park SJ , Woo SB , Choi JY , Jung JW , Kim NK .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):37-41. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.37
Rhee MY , Kim JH , Kim YS , Chung JW , Bae JH , Nah DY , Kim YK , Lee MM , Lim CY , Byun JE , Park HK , Kang BW , Kim JW , Kim SW .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):30-36. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.30
Lee SR , Choi EK , Kang DY , Cha MJ , Cho Y , Oh IY , Oh S .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):22-29. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.22
Song BW , Hwang HJ , Seung M , Lee MH .
Korean Circ J. 2014 Jan;44(1):16-21. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2014.44.1.16
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.