Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Roule V , Dahdouh Z , Lemaitre A , Sabatier R , Lognone T , Bignon M , Malcor G , Grollier G .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):292-293. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.292
Suh YJ , Kwon HW , Kim GB , Kwon BS , Bae EJ , Noh CI , Choi JY , Kim KH , Kim YJ , Park SS .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):288-291. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.288
Kim D , Jeong MH , Lee KH , Lee MG , Park KH , Sim DS , Yoon NS , Yoon HJ , Kim KH , Hong YJ , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):284-287. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.284
Kim HY , Kwon SU , Jang WI , Kim HS , Kim JS , Lee HS , Park MY , Kim T , Lee SY , Doh JH , Namgung J , Lee WR .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):281-283. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.281
Lee EY , Choi JO , Park HN , Park EJ , Lee GS , Park JY , Kim JS , Jeon ES .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):278-280. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.278
Namgung J , Kwak JJ , Choe H , Kwon SU , Doh JH , Lee SY , Ryoo JY , Hur G , Lee WR .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):274-277. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.274
Min GS , Lee JH , Park JH , Choi UL , Lee YD , Seong SW , Jin SA , Park SJ , Kim JH , Park JH , Choi SW , Jeong JO , Seong IW .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):266-273. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.266
Ryu HM , Kim JS , Ko YG , Hong MK , Jang Y , Choi D .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):259-265. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.259
Suh YJ , Kim GB , Kwon BS , Bae EJ , Noh CI , Lim HG , Kim WH , Lee JR , Kim YJ .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):252-258. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.252
Kim JH , Jeong MH , Hong YJ , Lee KH , Kim IS , Choi YH , Lee MG , Park KH , Sim DS , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):246-251. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.246
Lee HY , Youn SW , Oh BH , Kim HS .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):239-245. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.239
Komukai M , Tsutsumi T , Ebado M , Takeyama Y .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):231-238. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.231
Shin J .
Korean Circ J. 2012 Apr;42(4):229-230. English. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.4.229
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.