Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Uysal OK , Duran M , Ozkan B , Tekin K , Elbasan Z .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):800-800. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.800
Lee SY , Park YH , Yeo HJ , Sohn CB , Han DC , Kim JS , Kim J , Kim JH , Chun KJ .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):792-795. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.792
Kim IS , Ko YG , Shin S , Shim JY , Lee S , Chang BC , Shim JK , Kwak YR , Hong MK .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):788-791. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.788
Sahin DY , Koc M , Cakir H , Arik OZ , Elbasan Z , Cayli M .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):781-783. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.781
Cho SW , Kim BK , Hwang JT , Kim JH , Kim BO , Goh CW , Rhee KJ , Ahn HS , Kim HJ , Byun YS .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):776-780. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.776
Lee CW , Huang SS , Huang PH .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):772-775. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.772
Cha JH , Lee HR , Kim KC , Cho MS , Hong YM .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):761-768. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.761
Sohrabi B , Habibzadeh A , Abbasov E .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):753-760. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.753
Lee CS , Seo YH , Yang DJ , Kim KH , Park HW , Yuk HB , Lee MS , Kim WH , Kwon TG , Bae JH .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):747-752. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.747
Min YJ , Choi YH , Hyeon CW , Cho JH , Kim KJ , Kwon JE , Kim EY , Lee WS , Lee KJ , Kim SW , Kim TH , Kim CJ .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):741-746. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.741
Kim YH , Park HS , Hyun MC , Kim YN .
Korean Circ J. 2012 Nov;42(11):735-740. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.735
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.