Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jang SW , Rho TH , Kim DB , Kwon BJ , Cho EJ , Shin WS , Kim JH , Jin SW , Oh YS , Lee MY , Kim JH .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):389-391. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.389
Kim JH , Park SH , Kim KH , Choi WS , Kang JK , Kim NY , Cho Y .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):386-388. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.386
An HS , Baek JS , Kwon BS , Kim GB , Bae EJ , Noh CI , Choi JY , Yun YS .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):382-385. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.382
Kim SE , Park DG , Choi HH , Yoon DH , Lee JH , Han KR , Oh DJ , Hong KS .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):378-381. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.378
Kang H , Bae BS , Kim JH , Jang HS , Lee BR , Jung BC .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):372-377. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.372
Lee JH , Ryu HM , Bae MH , Kwon YS , Lee JH , Park Y , Heo JH , Lee YS , Yang DH , Park HS , Cho Y , Chae SC , Kim YN , Jun JE , Park WH .
Korean Circ J. 2009 Sep;39(9):367-371. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.9.367
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.