Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 7
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yang HS , Kim JY , Moon SW , Jung JH , Kim DH , Oh YS , Jo JH , Jeong MH .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):334-336. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.334
Yoo JN , Lee SH , Jang SI , Kim SO , Lee KH , Park MA , Lim TH , Kwon JS , Cho MC , Kim YD .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):327-333. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.327
Lim HS , Tahk SJ , Yoon MH , Woo SI , Choi WJ , Hwang JW , Li DH , Seo KW , Park JS , Kim JW , Kang SJ , Choi BJ , Choi SY , Hwang GS , Shin JH .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):318-326. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.318
Hong YM , Koo HS , Lee JY , Jung JW , Kim NS , Noh CI .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):312-317. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.312
Kim SM , Kim DI , Cho HJ , Seol SH , Kim DK , Yang TH , Kim DS .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):304-311. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.304
Yu CW , Gwon HC , Chun WJ , Choi YJ , Kim YH , Choi JH , Lee SC , Lee SH , Hong KP , Park JE .
Korean Circ J. 2007 Jul;37(7):298-303. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2007.37.7.298
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.