Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Hyun DW , Yoon HJ , Kwon TG , Kim KY , Bae JH .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):767-770. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.767
Bae JH , Hong GR , Lee SH , Kim W , Park JS , Shin DG , Kim YJ , Shim BS .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):764-766. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.764
Joe DY , Park SJ , Kang SJ , Choi BJ , Choi SY , Yoon MH , Tahk SJ , Shin JH .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):762-763. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.762
Lee WS , Park SW , Kim HJ , Shin DH , Cho SW , Choi JO , Song YB , Kim SH , Kim JS , Hahn JY , Lee SC , Lee SH , Kim WS , Lee YT , Park PW .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):753-761. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.753
Hong YM , Lee JY , Jung JW , Kim NS , Noh CI , Lee SY , Lee HW .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):744-752. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.744
Park YK , Park JH , Lee JH , Park HS , Lee MS , Park SJ , Choi SW , Jeong JO , Seong IW .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):732-736. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.732
Liang SJ , Cheong HI , Noh CI , Yun YS .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):723-731. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.723
Chang HJ , Choi SI .
Korean Circ J. 2006 Nov;36(11):717-722. Korean. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.11.717
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.