Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 7
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jang YY , Lee KH .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):389-393. English. Case Report.
Kim SY , Lim JS , Kim DH , Lee HJ , Cho JB , Lee JA , Kim DH .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):385-388. English. Case Report.
Lee GM , Lee KS , Lee EH , Chung S .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):380-384. English. Original Article.
Kim BJ , Kwon JW , Seo JH , Choi WA , Kim YJ , Kang MJ , Yu J , Hong SJ .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):373-379. English. Original Article.
Lee JH .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):368-372. English. Review.
Lee JH .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):363-367. English. Review.
Chang M .
Korean J Pediatr. 2011 Sep;54(9):359-362. English. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.