Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yang MA , Kang MJ , Hong J , Shin SH , Kim SD , Kim EK , Kim HS , Choi JH , Kwon TK , Kim IO .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):775-779. English. Case Report.
Yeo CY , Kim YO , Kim MK , Kim JY , Cho YK , Kim CJ , Woo YJ .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):771-774. English. Case Report.
Bang IK , Kim YH , Kim CS , Lee SL , Kwon TC .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):766-770. English. Case Report.
Kim SY , Park SJ , Bae SY , Cho YK , Kim CJ , Woo YJ , Choi YY , Ma JS , Hwang TJ .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):760-765. English. Case Report.
Yu HJ , Park EA , Kim JY , Cho SJ , Kim YJ , Park HS , Ha EH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):754-759. Korean. Original Article.
Park SY , Kang SJ , Choi KH , Park YH , Lee YH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):747-753. Korean. Original Article.
Kim SJ , Cho JB , Kwak MJ , Kwon EK , Paik KH , Jin DK .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):742-746. Korean. Original Article.
Kim MS , Koo JW , Kim SH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):736-741. Korean. Original Article.
Hong KB , Shin YS , Roh EJ , Chung EH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):729-735. Korean. Original Article.
Cho HJ , Kim JY , Kim MJ , Hwang IT , Lee HR .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):722-728. Korean. Original Article.
Choi CW , Kim BI , Lee HJ , Joung KE , Shim GH , Lim IS , Lee JA , Kim EK , Kim HS , Choi JH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):713-721. Korean. Original Article.
Chueh H , Kim MJ , Lee YA , Jung JA .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):704-712. Korean. Original Article.
Choe BH .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):696-703. Korean. Review.
Youn HS .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):690-695. Korean. Review.
Shin YJ .
Korean J Pediatr. 2008 Jul;51(7):671-689. Korean. Editorial.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.