Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi JH , Chung DC , Lee MJ .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):98-101. English. Case Report.
Chung SJ , Lee YA , Shin CH , Yang SW , Bae EJ , Noh JI .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):93-97. English. Case Report.
Moon SK , Lee TS , Yoon HS .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):89-92. English. Case Report.
Lee JM , Lee HD , Hah JO .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):84-88. Korean. Original Article.
Lee YJ , Lee HJ , Kim DH , Lim JS , Lee JH , Park KD , Lee SY , Jeon DG .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):78-83. Korean. Original Article.
Jin HY , Kang KI , Kim SY , Youn YS , Kang JW , Jo DY , Kwon KC , Park KD .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):73-77. Korean. Original Article.
Cha EY , Lee MH , Lee JW , Kwon YJ , Lee DH , Park YS , Chung NG , Jeong DC , Cho B , Kim HK .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):67-72. Korean. Original Article.
Lee JY , Lee HS , Choi WS , Eun SH , Lee KH , Eun BL , Lee JW .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):62-66. Korean. Original Article.
Lee JH , Ha TS .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):54-61. Korean. Original Article.
Chung YH , Chung WY .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):47-53. Korean. Original Article.
Yoon JM , Lim JW , Cheon EJ , Ko KO .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):42-46. Korean. Original Article.
Lee CG , Moon JS , Choi JM , Nam CM , Lee SY , Oh K , Kim YT .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):33-41. Korean. Review.
Lee SY , Kim YN , Kang YJ , Jang MJ , Kim J , Moon JS , Lee CG , Oh K , Kim YT , Nam CM .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):26-32. Korean. Review.
Moon JS , Lee SY , Nam CM , Choi JM , Choe BK , Seo JW , Oh K , Jang MJ , Hwang SS , Yoo MH , Kim YT , Lee CG .
Korean J Pediatr. 2008 Jan;51(1):1-25. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.