Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jeon YH , Eun BL , Son CS , Lee DH .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):213-217. English. Case Report.
Oh KI , Kim JH , Lee JE , Lim DH , Son BK .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):209-212. English. Clinical Trial.
Han JJ , Ko HK , Yoo Y , Lee JH , Lee KC , Son CS , Lee JW .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):205-208. Korean. Original Article.
Lee YA , Yun KA , Shin CH , Yang SW .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):190-197. Korean. Original Article.
Kim GH , Kook H , Baek HJ , Han DK , Song ES , Jo YK , Choi IS , Kim YO , Kim CJ , Woo YJ , Yang SJ , Hwang TJ .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):182-189. Korean. Original Article.
Jeong IC , Kim JT , Hwang YS , Kim JA , Lee JS .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):178-181. Korean. Original Article.
Woo SI , Bae KW , Lee JH , Park YS , Cho YM .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):170-177. Korean. Original Article.
Lee CH , Choi EY , Kwon BS , Kim GB , Bae EJ , Noh CI , Choi JY , Yun YS , Kim WH , Lee JR , Kim YJ .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):163-169. Korean. Original Article.
Lee YJ , Lee SJ , Park HJ , Lee YH , Kang SY , Kim YC , Lee IK , Lee KY , Lee KS , Kim WS .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):157-162. Korean. Original Article.
Cho KY , Lee JA , Cho SE , Kim NH , Lee JA , Hong KS , Lee HJ , Kim KH .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):151-156. Korean. Original Article.
Eum JP , Suh JS , Kim HM .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):138-142. Korean. Original Article.
Kang JH .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):132-137. Korean. Review.
Choi EH .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):127-131. Korean. Review.
Lee TJ , Kim DS .
Korean J Pediatr. 2007 Feb;50(2):121-126. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.