Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi BY , Kim KM , Yoon JS , Lee JS .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):455-459. English. Case Report.
Park EY , Kwon MK , Min SJ , Hwang HS .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):451-454. English. Case Report.
Choi JH , Oh JH , Kim JH , Koh DK , Hong SC .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):446-450. English. Case Report.
Cho JY , Yoon YW , Yoon HS , Kim JD , Choi DY .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):439-445. English. Original Article.
Kim SY , Kim SR , Lee JC , Yi HK , Lee DY , Hwang PH .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):431-438. Korean. Original Article.
Lee JH , Ryu JM , Park YS .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):424-430. Korean. Multicenter Study.
Kim YH .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):417-423. Korean. Original Article.
Shin SA , Yang S , Oh JW , Lee HB , Park CE , Kwan JK .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):410-416. Korean. Original Article.
Yeom HH , Park JS , Jeong DJ , Kim CJ , Kim YB , Lee DH , Kim KJ , Chun JY , Kang C , Chung YS , Cheong HM .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):401-409. Korean. Original Article.
Jeong JH , Moon KH , Lee CW , Choi DY , Oh YG , Yoon HS , Cho JH , Kim JD .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):394-400. Korean. Original Article.
Park SK , Kim EY .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):388-393. Korean. Original Article.
Baek HS , Choi JH , Kim NS , Kim CR , Moon SJ .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):381-387. Korean. Original Article.
Park KY , Kang JU , Jang YT .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):375-380. Korean. Original Article.
Roh EJ , Yoon JM , Lim JW , Cheon EJ , Ko KO .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):368-374. Korean. Original Article.
Suh ES .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):364-367. Korean. Review.
Eun SH , Eun BL .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):354-363. Korean. Review.
Chung HJ .
Korean J Pediatr. 2006 Apr;49(4):341-353. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.