Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yi YR , Lee NR , Kwon YS , Jang JS , Lim SY .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):53-56. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.53
Oh JY , Lim JH , Kim YS , Kwon YE , Yu JY , Lee JH .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):48-52. English. Case Report. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.48
Ok YM , Cheon JH , Choi EJ , Chang EJ , Lee HM , Kim KH .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):40-47. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.40
Lee MG , Kim HJ , Lee KH , Choi YS .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):34-39. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.34
Alonso Guardo L , Cano Gala C , Sanchez Poveda D , Rueda Juan P , Sanchez Montero FJ , Garzon Sanchez JC , Santos Lamas JI , Sanchez Hernandez MV .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):23-28. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.23
Park SK , Sung MH , Suh HJ , Choi YS .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):18-22. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.18
Choi EJ , Choi YM , Jang EJ , Kim JY , Kim TK , Kim KH .
Korean J Pain. 2016 Jan;29(1):3-11. English. Review. https://doi.org/10.3344/kjp.2016.29.1.3
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.