Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yoon KW , Kim YK , Son WK , Yoon J , Ko JS , Jeon DJ .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):509-513. Korean. Case Report.
Shin JS , Kim TH , Kim JY , Yoo JB .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):504-508. Korean. Case Report.
Kim TH , Kwon H , Shin JS , Yoo JB , Chung CJ .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):499-503. Korean. Case Report.
Kim YS , Park KH , Jeong DH , Kim WG , Sung MS , Kim HC , Song MS .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):495-498. Korean. Case Report.
Jeon DJ , Won HS , Kang JA , Kim MK , Kim SR , Chung JY , Lee PR , Kim A , Kang BM .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):486-494. Korean. Original Article.
Kim YJ , Choi HM , Hong SH , Suh WH , Jung BJ , Jeon MK , Lee ES .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):480-485. Korean. Original Article.
Kim JH , Yum MK .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):473-479. Korean. Original Article.
Shin YJ , Hong SY , Kim JO , Kim DW , Shin JH , Cho BG , You DJ , Choi JW .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):466-472. Korean. Original Article.
Kwon HJ , Hong SA , Kim SW , Cho YJ , Lee SL , Kim JS , Kwon TC .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):459-465. Korean. Original Article.
Han YJ , La HY , Ihm JH , Kang CS , Park SC , Kim YJ , Park JK .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):453-458. Korean. Original Article.
Park SH , Kim TJ , Moon SY , Kim SH .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):449-452. Korean. Original Article.
Kim YH .
Korean J Perinatol. 2001 Dec;12(4):437-448. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.