Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 20
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lim JC , Kim HR , Kim DY , Kim YJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):293-298. Korean. Case Report.
Kim NI , Jeong DW , Lee SH , Park JH , Seo HJ , Lee CY , Lee S , Yoo SJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):288-292. Korean. Case Report.
Chang YK , Kim KC , Cho HJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):285-287. Korean. Case Report.
Choi I , Cha JG , Roh JH , Cho CK , Kim HJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):280-284. Korean. Case Report.
Kim YC , Choi KH .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):271-279. Korean. Original Article.
Yoon DK , Han HS , Kwon DS , Kim YW , Choi YM , Kim OY .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):265-270. Korean. Original Article.
Baek JH , Kwak SS .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):259-264. Korean. Original Article.
Bae JM .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):252-258. Korean. Original Article.
Park SS , Song TJ , Choi WJ , Moon HY , Koo BH .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):245-251. Korean. Original Article.
Shin YM , Choi KH , Lee SD .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):238-244. Korean. Original Article.
Kim HH .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):230-237. Korean. Original Article.
Lim HS , Kim HH , Choi HJ , Kim YH , Cho SH , Jung GJ , Kim SS , Kim WJ , Kwak JY .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):222-229. Korean. Original Article.
Jung DO , Suh YJ , Won YS , Chin HM , Kim JG , Park WB , Chun CS .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):213-221. Korean. Original Article.
Ryu KS , Soh EY , Yim H , Kim MW .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):205-212. Korean. Original Article.
Lee YJ , Ryu GS , Lee YD .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):197-204. Korean. Original Article.
Lee SD , Park HL , Nam SJ , Yang JH .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):190-196. Korean. Original Article.
Kang HS , Noh DY , Youn YK , Oh SK , Choe KJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):182-189. Korean. Original Article.
Park HL , Lee SD , Nam SJ , Ko YH , Yang JH .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):171-181. Korean. Original Article.
Lee TS , Jung IM , Choi JY , Chung MH , Seo JW , Ha J , Kim SJ .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):161-170. Korean. Original Article.
Cho NC , Paik DJ , Rhoe BS .
J Korean Surg Soc. 2000 Feb;58(2):149-160. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.