Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chung JL , Yong DE , Kim MJ , Kim HO , Cho YS .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):177-185. Korean. Original Article.
Lee SH , Kwon SW , Lee JH , Lee KH , Kim WK , Kim SH , Chi HS .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):167-176. Korean. Original Article.
Jeong GY , Choi JS , Kim DW , Kim GS , Joh JW , Lee SK .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):157-166. Korean. Original Article.
Han KS , Park MH , Hwang YS , Lee YR , Kim SI .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):149-155. Korean. Original Article.
Song DY , Lee JW , Lee WK , Kim JS , Choi YC , Suh JS .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):137-147. Korean. Original Article.
Nahm CH , Lee HB , Kim CS , Kim SK , Im MW , Kim EY , Koo MS , Choi JW , Kim JJ , Pai SH .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):125-135. Korean. Original Article.
Kam S , Kim SA , Kang YS , Park KS , Son JH , Yeh MH , Lee KE , Kim JG , Song DH .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):113-124. Korean. Original Article.
Lim CS , Kim YK , Lee KN , Lee HW , Lee WJ , Lee JS , Cho NS , Kim DS .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):103-111. Korean. Original Article.
Lim CS , Lee KN , Park YK .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):97-101. Korean. Original Article.
Lee WI , Kim WK , Suh JT .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):89-95. Korean. Original Article.
Lim CS , Kim CH , Kim IT , Ma KR , Kim YK , Lee KN , Kim DC .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):83-88. Korean. Original Article.
Lee CY , Han SM , Kang KC .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):75-81. Korean. Original Article.
Oh HB , Cho YJ , Hwang YS , Kim DS , Kim SI .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):61-73. Korean. Original Article.
Wee JH .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):51-60. Korean. Original Article.
Lee SK , Jeon MJ , Shin JH , Suh SP , Ryang DW .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):43-50. Korean. Original Article.
Oh HB , Hwang YS , Kim DS , Kim SI , Lee SY , Han KS .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):33-41. Korean. Original Article.
Kim MJ , Chung JL , Shin JW , Lee JW , Kim HO .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):23-31. Korean. Original Article.
Oh HB , Hwang YS , Cho YH , Kim DS , Kim SI .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):11-21. Korean. Original Article.
Kang SE , Oh HB , Kim DS , Kim SI .
Korean J Blood Transfus. 1997 Dec;8(2):1-9. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.