Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ki SH , Jeong S , Lee DH , Lee JI , Lee JW , Kim HG , Shin YW , Kim YS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):324-328. Korean. Case Report.
Lee BJ , Won JY , Chon NR , Lee SJ , Lee DK .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):318-323. Korean. Case Report.
Yoon KW , Park CH , Cho S , Lee SH , Lee WS , Kim HS , Choi SK , Rew JS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):313-317. Korean. Case Report.
Kim SK , Kwon JG , Cho CH , Oh JH , Kim SK .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):307-312. Korean. Case Report.
Lee SH , Jang BI , Kim TN .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):302-306. Korean. Case Report.
Kim KY , Kim HJ , Jang JY , Lee CK , Jung SH , Dong SH , Kim BH , Chang YW , Chang R .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):298-301. Korean. Case Report.
Lee JM , Kim TH , Lee CM , Kang DO , Min HJ , Kim HJ , Jung WT , Lee OJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):292-297. Korean. Case Report.
Ko WO , Yang US , Kim NS , An JK , Kim KJ , Kim HW , Park WI .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):288-291. Korean. Case Report.
Park CH , Lee SJ , Chang HJ , Lee GJ , Lee H , Song HS , Jeon EJ , Oh JH , Jeong JJ , Choi SW , Seo EJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):282-287. Korean. Case Report.
Lee KM , Kim TI , Ko BM , Shin SJ , Kim WH , Kim JH , Lee MS , Kim HS , Park YS , Lee KM , Park JJ , Jeen YT .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):274-281. Korean. Original Article.
Yoon SM , Byeon JS , Kim JW , Kim DH , Do MY , Kim B , Kwon S , Ye BD , Myung SJ , Yang SK , Kim HC , Yu CS , Kim JC , Kim JH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):268-273. Korean. Original Article.
Kim KO , Jang BI , Kim TN , Eun JR , Lee KH , Lee SH , Choi JW , Park YS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):262-267. Korean. Original Article.
Huh M , Kim BW , Lee BI , Choi H , Cho SH , Ji JS , Choi KY , Kim MK , Jung HJ , Jang JW , Chae HS , Chung IS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2008 May;36(5):257-261. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.