Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 37
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Shin DH , Kim DJ , Kim SY , Hwang EA , Choi HG , Kim SH , Uhm KI .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):717-720. Korean. Case Report.
Moon SH , Kim DS , Oh DY , Lee JH , Rhie JW , Seo JW , Ahn ST .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):712-716. Korean. Case Report.
Min HJ , Chung YK .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):708-711. Korean. Case Report.
Koo HK , Kim YS , Kim MJ , Roh TS , Rah DK .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):705-707. Korean. Case Report.
Suh BS , Na YC , Park JT .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):702-704. Korean. Case Report.
Oh HS , Chung SI , Yang WY , Kang SY .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):699-701. Korean. Case Report.
Lee JW , Yang JD , Lee JH , Choi KY , Kim GR , Chung HY , Cho BC .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):695-698. Korean. Case Report.
Chung JW , Oh DY , Seo JW , Moon SH , Lee JH , Rhie JW , Ahn ST , Kim CH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):691-694. Korean. Case Report.
Park BC , Lee JH , Kim TG , Kim YH , Bae YG .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):687-690. Korean. Case Report.
Kim JS , Seo JW , Oh DY , Lee JH , Ahn ST , Rhie JW .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):681-686. Korean. Case Report.
Baek IS , Roh SH , Sohn HB , Hong IP .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):676-680. Korean. Case Report.
Kim DJ , Lee SH , Hwang EA , Choi HG , Kim SH , Shin DH , Uhm KI .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):671-675. Korean. Case Report.
Min HJ , Roh TS , Kim JY , Kim SW .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):667-670. Korean. Case Report.
Oh ES , Yun IS , Park BY .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):659-666. Korean. Original Article.
Lee KC , Lee DC , Kim JS , Ki SH , Roh SY , Yang JW .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):650-658. Korean. Original Article.
Chung SI , Kim JS , Lee DC , Ki SH , Roh SY , Yang JW .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):644-649. Korean. Original Article.
Lee JM , Seo DL , Dhong ES , Yoon ES .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):639-643. Korean. Original Article.
Kim HY , Oh DY , Lee WS , Moon SH , Seo JW , Lee JH , Rhie JW , Ahn ST .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):633-638. Korean. Original Article.
Kim JH , Shin DW , Choi TH , Son DG , Han KH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):626-632. Korean. Original Article.
Kwon YJ , Kim JH , Hwang JH , Kim KS , Lee SY .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):619-625. Korean. Original Article.
Jeong JY , Lim SY , Pyon JK , Bang SI , Oh KS , Mun GH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):613-618. English. Original Article.
Kim KH , Chung CH , Chang YJ , Rho YS .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):607-612. Korean. Original Article.
Koo HK , Kim YS , Hong JW , Roh TS , Rah DK .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):600-606. Korean. Original Article.
Kim J , Eo S , Cho S .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):595-599. Korean. Original Article.
Yoo WJ , Lim SY , Pyon JK , Mun GH , Bang SI , Oh KS .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):589-594. English. Original Article.
Cha J , Oh SJ , Moon M , Koh S .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):583-588. English. Original Article.
Yang JD , Song JM , Lee SY , Chung HY , Cho BC , Park HY , Jung JH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):577-582. Korean. Original Article.
Woo KJ , Lim SY , Pyon JK , Bang SI , Oh KS , Mun GH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):571-576. English. Original Article.
Lee DC , Jeong YW , Chang H , Eun SC .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):565-570. Korean. Original Article.
Baek IS , Roh SH , Hong IP , Park CG .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):561-564. Korean. Original Article.
Park SR , Kim JH , Hwang JH , Kim KS , Lee SY .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):555-560. Korean. Original Article.
Lee ES , Choung JP , Park SH , Lee BI .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):547-554. Korean. Original Article.
Shin D , Son D , Park M , Kim J , Han K .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):535-546. Korean. Original Article.
Rha EY , Kang JA , Lee JH , Oh DY , Seo JW , Moon SH , Ahn ST , Rhie JW .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):531-534. Korean. In Vitro.
Oh ES , Jung JE , Lew DH .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):526-530. Korean. Original Article.
Yun IS , Park YS , Cheon YW , Jeon YR , Lee WJ , Yun CO , Rah DK .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):519-525. Korean. Original Article.
Lee ES , Kim MJ , Han SK , Hong ST , Kim WK .
J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2010 Sep;37(5):509-518. Korean. In Vitro.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.