Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim JG , Lee KJ , Lee SW , Park JB .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):148-155. Korean. Case Report. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.148
Kang SK , Yang JS , Lee MY , Park IJ , Chung HK .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):139-147. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.139
Kim YB , Ahn HC , Hwangbo Y , Lee GS , Hwang KY , Lee SS , Ahn KD , Lee BK .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):128-138. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.128
Lee KJ , Park JB , Chung HK , Kim JG .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):119-127. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.119
Cha BS , Wang S , Chang SJ .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):111-118. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.111
Kim YK , Cha TJ , Byun JH , Koh KO , Lee YH .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):99-110. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.99
Cheon YH .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):93-98. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.93
Park SK , Lee KS , Rho YM , Koo JW , Min SY , Han JG , Ko WK , Kim MR , Chung JK , Lee JS , Kim JH .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):81-92. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.81
Choi BC , Koo JW , Park SK , Yim HW , Lee KS , Lee WC , Park CY .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):70-80. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.70
Ha YA , Chung KD , Chun BY .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):59-69. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.59
Sung NJ , Sakong J , Chung JH .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):48-58. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.48
Shin DH , Kim SP , Jung YW , Bae JH , Song DK , Baek WK .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):41-47. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.41
Oh JK .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):26-40. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.26
Park WS , Lee JY , Jung SJ , Yoo JY , Choi TS , Hong SC , No SC .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):12-25. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.12
Koh SB , Kim HS , Choi HR , Kim JH , Song IH , Park JH , Park JK , Chang SJ , Cha BS .
Korean J Occup Environ Med. 2000 Mar;12(1):1-11. Korean. Original Article. https://doi.org/10.35371/kjoem.2000.12.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.