Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi WJ , Lee CW .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):167-169. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.167
Yim JK , Kwak SD , Park JY , Cheon JH , Choi SY , Lee CW .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):161-166. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.161
Kwon HY , Han SW , Kwon JK , Choi JW , Lee KS , Kwon KT , Kim GW .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):156-160. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.156
Ha DC , Yoon J , Cho SW , Jeong JI , Kim JY , Kim HG , Eom DW , Kim SS .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):150-155. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.150
Kim HD , Hwang JS , Cho YJ , Han NM , Jung KY .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):144-149. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.144
Heo YJ , Park MK , Ju JH , Park KS , Cho ML , Kim HY .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):133-143. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.133
Kim HR , Song JS .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):115-122. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.115
Kim HI , Baek HK , Jung JK , Jo YM , Lee SY , Lee SW , Chung WT .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):108-114. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.108
Lee JW , Park YE , Cho MR , Baek SH , Kim GT , Lee JH , Kim SI .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):100-107. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.100
Lee SK , Na YI , Jang SM , Paik SS , Sung YK , Jun JB .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):95-99. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.95
Jung KH , Kim HY , Son CN , Kim JH , Kim WJ , Lee KA , Park HH , Lee WS , Yoo DH .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):87-94. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.87
Kim HR , Yoon CH .
J Korean Rheum Assoc. 2009 Jun;16(2):74-86. Korean. Review. https://doi.org/10.4078/jkra.2009.16.2.74
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.