Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chang WK .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):52-59. Korean. Review.
Hwang DJ , Kim TH , Cho JW , Lee HW , Ryu BY , Kim HK , Kim BS .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):48-51. Korean. Case Report.
Lee SJ .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):45-47. Korean. Case Report.
Kang WK , Shin SY , Cho HM , Park JK , Kim JY , Jeon HM , Oh ST , Kim SK .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):39-44. Korean. Original Article.
Kim JI , Jeong HJ , Yang YI , Paik KH , Yoon HK , Hong KH , Choi KH .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):26-37. Korean. Original Article.
Kim HC , Roh SA , Kim JS , Yu CS , Kim JC .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):20-25. Korean. Original Article.
Kim NK , Kim H , Park JK , Lee KY , Sohn SK , Min JS .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):13-19. Korean. Original Article.
Lee GC , Lee SH , Ahn BK , Baek SU .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):6-12. Korean. Original Article.
Hwang DY , Lee JS , Yoon SG , Rhyou JH , Song SG , Lee JK .
J Korean Soc Coloproctol. 2003 Feb;19(1):1-5. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.