Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee KW , Yang CW , Lim DJ , Kwon HS , Kang MJ , Kim ES , Yoon KH , Son HY , Cha BY .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):144-147. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.144
Kim SR , Doh YJ , Kim HK , Moon SS , Lee JY , Jeon JH , Kim SW , Kim BW , Lee IK , Kim JG .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):138-143. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.138
Lee Y , Roh J , Yoo JS , Han J , Nam J , Cho M , Park J , Ahn C , Kim K .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):132-137. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.132
Kim JH , Lee SJ , Shin JH , You MR , Jung JS , Kim SY , Bae HY .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):126-131. English. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.126
Choo YK , Yoo WS , Kim DH , Chung HK , Kim HJ .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):121-125. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.121
Oh SW , Park JR , Lee YJ , Kim HY , Seo JA , Kim NH , Choi KM , Baik SH , Choi DS , Kim SG .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):116-120. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.116
Shin DH , Yu SH , Choi YM , Kim JG , Kim SW , Shin CS , Park KS , Kim SY .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):109-115. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.109
Shin HW , Jang HW , Kim KS , Lee JI , Park JY , Kim SW , Min YK , Lee MS , Lee MK , Kim KW , Chung JH .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):93-99. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.93
Jun EJ , Kim HS , Chung HK , Lee JH , Kim SR , Jung ED .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):87-92. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.87
Kim J , Lee LY , Lee S .
J Korean Endocr Soc. 2009 Jun;24(2):75-83. Korean. Review. https://doi.org/10.3803/jkes.2009.24.2.75
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.