Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee JI .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):418-419. English. Review.
Kang HS , Kim BK , Shim CS .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):414-417. English. Case Report.
Jin SY .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):410-413. English. Case Report.
Joh DH , Kim JD , Kim YN , Song HH , Kim H , Song KH , Lee SJ , Lee JR , Jeon WJ , Cha BH .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):405-409. English. Case Report.
Park H , Kim SU , Choi J , Park JY , Ahn SH , Han KH , Chon CY , Park YN , Kim DY .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):401-404. English. Case Report.
Yoo DJ , Chung YH , Lee YS , Kim SE , Jin YJ , Lee YM , Kim MJ .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):397-400. English. Case Report.
Yu SJ , Lee JH , Chung GE , Lee CH , Cho EJ , Jang ES , Kwak MS , Kim YJ , Yoon JH , Jang JJ , Lee HS .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):389-396. English. Original Article.
Kang JY , Choi MS , Kim SJ , Kil JS , Lee JH , Koh KC , Paik SW , Yoo BC .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):383-388. English. Original Article.
Kim MY , Baik SK , Won CS , Park HJ , Jeon HK , Hong HI , Kim JW , Kim HS , Kwon SO , Kim JY , Yoo BS , Lee SH .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):376-382. English. Original Article.
Lee HS , Kim JK , Cheong JY , Han EJ , An SY , Song JH , Jung YJ , Jeon SC , Jung MW , Jang EJ , Cho SW .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):369-375. English. Original Article.
Lee SH , Kim HS , Park KO , Park JW , Chun SY , Lim SJ , Cho HJ , Kim SJ , Park HW , Moon HK , Shin WG , Kim KH , Jang MK , Lee JH , Kim HY .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):362-368. English. Original Article.
Kim HY , Kim JD , Bae SH , Park JY , Han KH , Woo HY , Choi JY , Yoon SK , Jang BK , Hwang JS , Kim SG , Kim YS , Seo YS , Yim HJ , Um SH , .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):355-361. English. Original Article.
Kim DY .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):353-354. English. Editorial.
Kim MY , Baik SK , Lee SS .
Korean J Hepatol. 2010 Dec;16(4):347-352. English. Research Support, Non-U.S. Gov't.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.