Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chang KS , Lee K , Lim HS .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):537-546. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.537
Ahn HJ , Cho YO , Kwon HR , Ku YH , Koo BK , Han KA , Min KW .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):526-536. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.526
Kwon HR , Han KA , Ku YH , Ahn HJ , Koo BK , Min KW .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):511-517. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.511
Bae JC , Rhee EJ , Choi ES , Kim JH , Kim WJ , Yoo SH , Park SE , Park CY , Lee WY , Oh KW , Park SW , Kim SW .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):503-510. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.503
Kim WJ , Lee CB , Park CY , Park SE , Rhee EJ , Lee WY , Oh KW , Park SW , Kim DJ , Kim HJ , Han SJ , Cho HK .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):494-502. Korean. Multicenter Study. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.494
Seo HA , Choi YK , Jeon JH , Lee JE , Jeong JY , Moon SS , Lee IK , Kim BW , Kim JG .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):485-493. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.485
Lee E , Yu JM , Lee MK , Ryu GR , Ko SH , Ahn YB , Moon SD , Song KH .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):475-484. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.475
Sim JY , Kim JH , Ahn YB , Song KH , Han JH , Cha BY , Lee SK , Moon SD .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):466-474. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.466
Jung HS , Lee MS .
Korean Diabetes J. 2009 Dec;33(6):453-457. Korean. Review. https://doi.org/10.4093/kdj.2009.33.6.453
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.