Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Han KD , Park YG .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):357-358. English. Comment. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.357
Ko HY , Lee JK , Shin JY , Jo E .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):349-356. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.349
Jang M , Lee Y , Choi J , Kim B , Kang J , Kim Y , Cho S .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):341-348. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.341
Park W , Lee JK , Kim CR , Shin JY .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):328-334. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.328
Jang M , Oh S , Noh HM , Chun S , Oh HY , Park KH , Paek YJ , Song HJ .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):316-322. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.316
Lee DG , Han JH , Kwon KY , Kim JH , Han KH , Lee EJ .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):310-315. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.310
Kim MK , Ko BJ , Kim EY , Han BD , Cho KH .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):300-304. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.300
Park SY , Oh MK , Lee BS , Kim HG , Lee WJ , Lee JH , Lim JT , Kim JY .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):294-299. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.294
Lee ES , Shin HC , Lee JH , Yang YJ , Cho JJ , Ahn G , Yoon YS , Sung E .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):286-293. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.286
Kim NH , Shin DH , Kim HT , Jeong SM , Kim SY , Son KY .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):273-277. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.273
Jin HS , An AR , Choi HC , Lee SH , Shin DH , Oh SM , Seo YG , Cho BL .
Korean J Fam Med. 2015 Nov;36(6):266-272. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.6.266
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.