Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 8
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Celik C , Ozdemir B , Oznur T .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):156-157. English. Letter. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.156
Park YG .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):154-155. English. Comment. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.154
Kim MS , Yang EJ , Cho DH , Hwang PH , Lee DY .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):150-153. English. Case Report. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.150
Kato M , Oishi Y , Inada M , Tokuda Y .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):146-149. English. Case Report. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.146
Han WJ , Kim HB , Lee GW , Choi JH , Jo WJ , Lee SM .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):141-145. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.141
Bae WK , Cho B , Son KY .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):135-140. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.135
Park H , Jung SY , Lee K , Bae WK , Lee K , Han JS , Kim S , Choo S , Jeong JM , Kim HR , Ro HJ , Jeong H .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):128-134. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.128
Ro HJ , Jung SY , Lee K , Hwang H , Yoo S , Baek H , Lee K , Bae WK , Han JS , Kim S , Park H .
Korean J Fam Med. 2015 May;36(3):121-127. English. Original Article. https://doi.org/10.4082/kjfm.2015.36.3.121
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.